Shop Mobile More Submit  Join Login
Pale lit room by AskFunkyDeath Pale lit room by AskFunkyDeath
Wiersz napisałem o jednym z naszych psów.

Czy ktoś chcesz polską wersję tego wiersza?

(:

~ Anastasia ♥
:iconaskstrawberrydeath46:
Είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα~Kaimer :)
Reply
:iconaskfunkydeath:
AskFunkyDeath Featured By Owner Jun 16, 2012  Hobbyist General Artist
Dziękuję, cieszę się, że się podobało. c:

~Anastasia
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
December 24, 2011
Image Size
45.7 KB
Resolution
483×627
Thumb

Stats

Views
102
Favourites
1 (who?)
Comments
3
×